Menu

Forskning och evidens i praxis

Chroma Zona Ergonomiskt Ljus har dokumenterats i flera forskningsprojekt. Samtidigt arbetar vi systematiskt med användarundersökningar och evidens i praktiken från fler än 120 sjukhus.

Som experter i hälsofrämjande ljuslösningar kan vi alltid ge kompetenta råd och tillhandahålla en optimal, evidensbaserad lösning åt våra kunder.

 

Forskning från Lund universitet

Användarundersökning

Se också