Menu

Ergonomiskt Ljus på toppmoderna operationssalar vid Sundsvall Sjukhus

En god arbetsmiljö för alla yrkesgrupper, ökad säkerhet och kvalitet är resultatet av en prioritering av Chromavisos specialljus på den nya operationsavdelningen.

Länssjukhuset i Sundsvall fick i maj 2017 14 nya operationssalar som en del av en tillbyggnad till det existerande sjukhuset. Det är toppmoderna operationssalar för både laparoskopi, öppen kirurgi, kejsarsnitt och hybrid. Efter rekommendationer från andra sjukhus i Sverige valde ledningen Chromavisos Ergonomiskt Ljus på samtliga salar som en del av en nyckelfärdig lösning. Målet var att skapa optimala ramar för personal och patienter.

Det är mycket värdefullt att det är bra skärmbilder. Patientsäkerheten är bättre, läkaren kan snabbare ställa en diagnos och minska risken för fel. Andra i salen kan följa med bättre och sköta sitt arbete på ett bättre sätt. Vi är mycket nöjda.

Projektledare Christer Örneklyft

Grundlig implementering
Före operationen tas patienten emot i ett varmt, tryggt ljus och efter operationen har personalen möjlighet att tända ett kraftigt vitt ljus till rengöring och förberedelse för nästa operation. Detta ljus bidrar dessutom till att ge ett energitillskott och understödja kroppens dygnsrytm.

”Det fungerar och tidplanen har bara hållit. Vi är mycket nöjda med samarbetet,” berättar Christer Örneklyft.

ChromaVisoSundsvall4970
ChromaVisoSundsvall4941
ChromaVisoSundsvall4902
ChromaVisoSundsvall4890

Som en del av lösningen har Chromaviso genomfört en grundlig implementering av ljuset. Både tekniskt i form av kalibrering efter rumsförhållanden, färger och reflexer samt finjusteringar när ljuset togs i bruk. Därutöver en grundlig handhavandeutbildning med personalen samt tips och tricks till att använda ljuset i det dagliga arbetet och få goda ljusvanor, så att alla får ut det optimala av ljuset.

Ta kontakt med oss och få veta mer på gjo@chromaviso.se

Se också