Menu

Bilddiagnostik på Blekingesjukhuset i Karlskrona

På Blekingesjukhuset skapar ett zonindelat, färgat ljus en bättre arbetsmiljö för personalen.
Sedan 2014 har Blekingesjukhuset använt Ergonomiskt Ljus från danska Chromaviso på en angiointerventionssal med angränsande granskningsrum, totalt på två rum.

Violet lys

Ergonomiskt Ljus på angiointernvetionssal

”Innan vi fick Ergonomiskt Ljus arbetade vi med ljuset släckt, och det var väldigt mörkt. Ergonomiskt Ljus är väldigt behagligt att arbeta i och väldigt behagligt för ögonen”, berättar sjuksköterskan Carina Jensen.

Det känns som att man bättre kan se vad man gör. Min detaljbedömning är mycket bättre och jag kniper inte längre ihop ögonen så mycket. Jag har bättre koncentration under de långa och komplexa operationerna.

sjuksköterskan Carina Jensen

Zoneindelade, färgade ljuset gör en väsentlig skillnad
Ergonomiskt Ljus är ett zonindelat, färgat ljus och består av den effektiva kombination av rött och grönt ljus, som har en dokumenterad effekt för arbetsmiljö och kvalitet.

En undersökning visar att över 92% av användarna av Ergonomiskt Ljus pekar på att det zonindelade, färgade ljuset gör en väsentlig skillnad och förbättrar skärmbilden markant. Just den förbättrade kvaliteten i arbetet är viktigt för överläkare Mac Schlyter på Blekingesjukhuset.

”Det känns som att man bättre kan se vad man gör. Min detaljbedömning är mycket bättre och jag kniper inte längre ihop ögonen så mycket. Jag har bättre koncentration under de långa och komplexa operationerna.”

Ljus till före–under–efter
Ljuskonceptet innehåller flera ljusinställningar som är anpassade till före, under och efter operationen. Till rengöring och dagsljussimulering används ett kraftigt vitt ljus som personalen ändrar när patienten kommer in.

Hvidt lys
rødt grønt lys

”Vi tänder ett varmt vitt ljus till patienten. Det upplever vi ger bra trygghet och komfort. Når operationen börjar väljer vi det röda och gröna ljuset, som passar till den specifika operationen och skärmens placering”, förklarar Carina Jensen.

Baserat på användarinsikt och dialog
Alla inställningar är utvalda mot bakgrund av avdelningens behov, arbetsrutiner och Chromavisos dokumenterade användarbeteende från liknande installationer. Det har gett hög användbarhet och tillfredsställelse hos personalen.

Projektet på Blekingesjukhuset startade med en behovsanalys och en användardialog och därefter av montering och programmering. Då ljuset var klart blev personalen utbildad i att använda det och man gjorde justeringar så att ljuset i dag fungerar optimalt i det dagliga arbetet.

Ljuset fungerar riktigt fint. Vi blev upplärda i det och nu fungerar det. Skulle vi bygga nytt igen så skulle vi inte tveka att välja Ergonomiskt Ljus

överläkare Mac Schlyter

Förbättrar arbetsmiljön
Också sjukhusledningen har upplevt att belysning har betydelse.

”Vi kan även se att Ergonomiskt Ljus förbättrar arbetsmiljön avsevärt. Därför bör vi även tänka in det när det gäller att rekrytera personal. Arbetsmiljön kommer vara en viktig parameter i det framtida rekryteringsarbetet inom svensksjukvård,” förklarar medicinteknisk chef Peter Franke.

Ljusinställning
Blå panel 6Belysningen är anpassad till användarnas behov på varje rum och innefattar skräddarsydda ljusinställningar till vissa zoner och rutiner före, under och efter behandlingsproceduren.

Ljuset betjänas via Chromavisos specialdesignade manöverpanel som betyder att rätt ljus bara är ett tryck borta.

Ett axplock av ljusinställningarna på Blekingesjukhuset:

  • Vitt ljus till städning
  • Varmt vitt till patient
  • Rött-grönt till ingrepp
  • Grönt-rött
  • Samtal

Dessutom kan ljuset dämpas och skruvas upp.

Se också