Menu

Vård och demens

Chroma Zenit Dygnsrytmljus baseras på en unik plattform av erfarenhet och kunskap inom området vård och demens. Sedan 2015 har Chromaviso arbetat med kommuner, läkare och specialister för att skapa ett dygnsrytmljus som stödjer den krävande vårdmiljön och förenar hänsynen till både boende och personal.

Chroma Zenit Dygnsrytmljus för vården har utvecklats baserat på:

  • Kliniskt forskningsprojekt om effekten av Chroma Zenit på äldre – Hvidovre sjukhus, Albertslund kommun (2017–19)
  • Klinisk dokumentation: Effekt på personalen – pilotstudie vid Rigshospitalet och Århus universitetssjukhus (2013–18)
  • Bästa praxis-dokumentation från mer än 50 vårdhem och sjukhus – mer än 35 kommuner har valt Chroma Zenit som en aktiv del av demensvården
  • Utvecklingsprojekt om dygnsrytmljus för demens – Århus kommun och VIA University College (2015–2017), Lemvig kommun (2018), Vejen kommun (2018) och andra.

Albertshøj-bolig-og-toilet-natlys

Chroma Zenit används med stor framgång i vårdsektorn. Ljuset är anpassat till individuella behov för att stimulera de boende.

Chroma Zenit rekommenderas av kommuner, läkare och forskare som en icke-farmakologisk intervention – en aktiv del av behandlingen. Det har samma effekt som antidepressiv medicin – bara utan bieffekter.

Chroma Zenit har stor betydelse på flera vårdhem och i olika situationer. Till exempel för utåtagerande boende, mentalt och fysiskt oroliga, sömnproblem, depression och nattvandringar. Kontakta oss om du vill veta mer om en särskild specialitet. Vi arrangerar ofta en visning på sjukhusen där vi har implementerat ljus så att du kan få höra användarnas erfarenheter inom samma specialområde som ditt – och du kan med egna ögon uppleva ljusets effekt.

Läs mer om de kliniska studier och evidens i praxis som dokumenterar effekten av Chroma Zenit Dygnsrytmljus.

Möjligheten att använda ljuset för att stödja den boendes välbefinnande är spännande. En del boende är passiva och här tänder vi vårt aktivitetsljus för att göra dem mer aktiva. Till exempel före måltider, så att de får lust att äta mer. Vårt trivselljus har motsatt effekt. På så vis får vi de boende att falla till ro och släppa sin rädsla och oro. Vi kan lugna dem som kanske är på väg mot delirium.

Conny F. Christensen, föreståndare för lokalcenter Sønderskovhus

Chromaviso har utvecklat två koncept som används i vårdsektorn – Stimulansrummet och Dygnsrytmljus.

Stimulansrummet
Stimulansrummet bygger på erkända metoder som ljusterapi, snoezelen och sinnesterapi och kombinerar erfarenheterna från dessa med nya möjligheter i form av en integrerad uppsättning med tv-skärm, innehåll som musik och ljud, filmer och bilder samt terapiljus. Det går att förändra rummet till vilken plats som helst – en kyrka, en båt, en strand eller en skog. Stimulansrummet blir som ett trivsamt vardagsrum utan betoning på tekniska installationer.

På väggen hänger en enda pekskärm där du kan styra både ljud, ljus och film. Det betyder att du alltid har tillgång till kontrollfunktionen utan risk att en fjärrkontroll försvinner eller går sönder. Rummet är upplyst med terapiljus som kan ställas in för att stödja stämningen och aktiviteten som försiggår i rummet. Ljuset är fullt integrerat med ljud och bilder, men det kan också styras enbart från pekskärmen.

DemensCenterA¦èrhus 32
DemensCenterA¦èrhus 33
DemensCenterA¦èrhus 34
DemensCenterA¦èrhus 35

Resultaten talar för sig själva – stimulansrummet har en gynnsam effekt på demens. Detta baseras på observationer av 46 boende under en period av 4 månader på DemensCentrum Aarhus.

Resultat från stimulansrummet

  • 100 % av de boende med nedstämdhet upplevde en positiv effekt av vistelsen i stimulans-rummet.
  • 93 % av de boende som var mycket passiva upplevde att de blev piggare och mer aktiva genom stimulans. Upplevelsen av dysterhet försvann under kortare eller längre perioder.
  • 86 % av de boende med ilska och utåtagerande beteende har upplevt en effekt.
  • 83 % av de boende med fysisk och mental oro (inklusive gå omkring och skrika) har upplevt en positiv effekt av stimulansrummet.
  • 75 % av de boende som sökte sig utomhus blev påverkade.
  • 63 % av boende med sömnproblem och störningar i dygnsrytmen upplevde positiva effekter – de kunde falla till ro och sova i stimulansrummet.

Chroma Zenit Dygnsrytmljus
Ljuset har en väsentlig inverkan på mänskligt välbefinnande och hälsa. Dygnets ljusrytm har en betydande effekt på våra sömnmönster och får därav en direkt påverkan på vårt fysiska och mentala välmående. När det gäller demens har ett kontrollerat dygnsrytmljus en förstärkande effekt på sömnmönster vilket ger en positiv inverkan på områden som depression och upprördhet.

Vi har ett ljus som passar våra boendes behov. Vi kan välja mellan två dagsrytmer – antingen A eller B. Det beror på att några av våra boende vill sova längre på morgnarna och behöver extra sömn.

Conny F. Christensen, föreståndare för lokalcenter Sønderskovhus

Chroma Zenit Dygnsrytmljus är ett automatiskt styrt ljus som stödjer den naturliga dygnsrytmen för de boende och personalen. Ljuset smälter naturligt samman med ljuset utomhus: Det går upp med solen, är starkast mitt på dagen och på natten tänds ett specialdesignat bredspektrat nattljus. Speciellt sammansättningen av ljuset på natten har en kraftig inverkan på sömnen. Det är avgörande att nattljuset är fritt från blåa nyanser så att det inte stör processen för det viktiga sömnhormonet melatonin.

Ljuset har fler ergonomiska ljusinställningar som anpassas till avdelningens behov och aktiviteter. Ljuset styrs enkelt via användarvänliga kontrollpaneler – antingen som en pekskärm eller med tryckknappar.

PlejeCenterLystrup20945

Chroma Zenit Dygnsrytmljus är en energieffektiv lösning där strömförbrukningen ses över 24 timmar. Ljuset är kraftigare än normalt under dagen för att få en fysiologisk effekt. Men det specialutvecklade nattljuset kräver betydligt mindre energi än konventionella installationer. Totalt drar ljuset 1,8 W/m2 på stora ytor när det är tänt hela tiden. Dessutom används rörelsesensorer för att minska strömförbrukningen ytterligare.

Se också