Menu

Konferenser om dygnsrytmljus

Billede

Chromaviso arrangerar löpande presentationer och föredrag om den senaste forskningen, kunskapen och erfarenheterna med dygnsrytmljus.

Vi planerar en rad ”after work”- och frukostmöten i Danmark, Sverige och Norge under 2020 och 2021. Här kommer vi in på områden som:

  • Senaste forskning inom dygnsrytmljus – vilken effekt har det?
  • Senaste kunskap och erfarenheter från våra drygt 1 800 installationer – bland annat användar¬undersökningar och evidensbaserad praktik.
  • Ljus på sjukhus och i demensvården – hur tacklar man det, vilka är problemställningarna och vad kan ljus bidra med?
  • Ljus inom psykiatrin – hur kan ljus bidra till en bättre behandling, minska tvång och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Våra arrangemang vänder sig till både arkitekter, rådgivare, personal inom vården, psykiatrin och somatiken samt beslutsfattare. Vi anpassar uppläggen utifrån de frågor och önskemål vi får och efter den konkreta målgruppen.

Läs mer om våra kommande evenemang här eller läs mer på vår LinkedIn.

Se också