Menu

Naturlig förlossning och förbättrad arbetsmiljö med Chroma Zenit

När det var dags för att uppdatera och renovera förlossningsavdelningen på Kolding sjukhus, så efterfrågades det en lösning som kunde tillgodose tre visioner. Ljus till födelsens behov, möjligheten att skapa en positiv stämning samt en förbättrad arbetsmiljö. Valet föll på evidensbaserat dygnsrytmljus och stimuleringsljus.

Ljuslösningen har en kliniskt dokumenterad effekt och stödjer en naturlig födsel, hormonbalans och stämning. Designen är oxytocinfrämjande och hjälper därmed till med att framkalla kontraktioner – vilket gör det till en aktiv del av födelsen.

 

Ljus är en positiv naturtillgång som vi kan använda vid en födsel utan att blanda in läkemedel.

Simone Mortensen, barnmorska, arbetsmiljörepresentant

 

Arbetsmiljö

Dygnsrytmljuset förbättrar energi, trivsel och sömn hos personalen. Det är Karina Lund, chefsbarnmorska, nöjd med:

”I förhållande till arbetsmiljön så tycker jag att det varit en riktigt bra investering. Det handlar om en grupp människor som ska arbeta under alla dygnets timmar vilket är hårt för kroppen. Om det går att göra något för att de ska få en bättre nattsömn efter arbetet samt att de vaknar upp mer utvilade, så är det en riktigt bra investering för arbetsmiljön.”

 

 

 

Ljus till förlossningens faser och behov 

Ljusinställningarna är situationsanpassade och bidrar positivt till kvinnans förlossningsupplevelse. Lösningen skapar möjlighet för zonindelning till olika arbetsstationer och procedurer.

”Det är enkelt att skapa trygghet vid födseln genom att dämpa ner belysningen och aktivera olika färgstämningar i rummet. Det skapar en positiv upplevelse för paret.” Karina Lund, chefsbarnmorska.

”Dygnsrytmljuset gör stor skillnad för mig när jag går hem från arbetet. Även om jag är fysiskt trött då det har varit mycket att göra på förlossningssalen, så är jag mentalt inte lika trött i huvudet på grund utav ljusets dygnsrytmseffekt” Charlotte Nielsen, barnmorska, arbetsmiljörepresentant.

 

Under förlossning i badkar så använder vi stämningsbelysning. Det skapar trygghet och en lugnande hemkänsla.”

Charlotte Nielsen, barnmorska, arbetsmiljörepresentant

Användarvänlig design

Lösningen styrs med en intuitiv betjäning och kan enkelt användas av både personal och föräldrar.

 • Dygnsrytmljus
  Automatiskt styrd belysning som ändrar sig över dygnet likt det naturliga ljuset utomhus. Dygnsrytmljuset understödjer olika situationer under löpet av dygnet – exempelvis ett blå-fritt nattljus.
 • Lugnande ljus
  Rosafärgat ljus. Används för att lugna barnet och verkar muskelavslappnande.
 • Aktivitetsljus
  Används vid behov för att ge mer ljus vid en arbetsuppgift.
 • Stämningsljus
  Varmt vitt ljus. Skapar ro och trygghet för förälder och spädbarn.
 • Akutljus
  Ger ett skarpt ljus under komplicerade situationer.

 

 

 

Utvecklat av Chromaviso 

Chroma Zenit evidensbaserat dygnsrytmljus är utvecklat av Chromaviso i samarbete med sömnexperter, läkare och forskare.
Lösningen används som en aktiv del av behandlingen på intensivvårdsavdelningar, rehabiliteringsavdelningar, förlossnings- avdelningar, neonatalavdelningar samt på demens- och vårdhem. 

Dygnsrytmljuset har en kliniskt dokumenterad effekt i förhållande till depression, trötthet, sömn och dygnsrytm, samt förbättrar personalens arbetsmiljö och reducerar sjukfrånvaro.  

Chromaviso är specialister i hälsofrämjande ljus och står bakom nyckelfärdiga ljuslösningar på Skåne Universitetssjukhus, Värnamo sjukhus, Centralsjukhuset Karlstad, Akademiska sjukhuset Uppsala, Hudiksvall sjukhus mm.

Se också