Menu

Landssjukhuset Torshavn, Färöarna, satsar stort på hälsofrämjande belysning

Det nya Landssjukhuset Torshavn (nya H-byggnaden), Färöarna har valt Chromaviso som exklusiv leverantör av hälsofrämjande belysning.

💡 10 000 kvadratmeter av holistisk ljuslösning hjälper både patienter och personal.

Projektledare av Landsjukhuset, Torshavn, Bogi Dam Jacobsen, säger:

”Vårt samarbete med Chromaviso har haft en fantastisk start. Sällan har jag mött ett sådant engagerat team. De har varit pålitliga genom hela processen, från kartläggning av vårt system och att klargöra för- och nackdelar, till att sedan åstadkomma resultat som på många nivåer uppfyller byggmästarens krav och förväntningar. Det är en kvalitetslösning som är mycket flexibel och framtidssäker, och vi ser fram emot ett betydande samarbete många år framåt.”

Projektet kommer att framvisa nya Chromaviso fixturer, teknologier, och diagnosspecifika ljusprotokoll anpassade efter olika specialitetsområden:

💡 Psykiatrisk rehabilitation och akutvård – reducerar depression, inlagd tid, och återbesök

💡 Psykiatrisk ambulatorisk vård för dagliga besök av psykiskt sjuka patienter

💡 Rehabiliteringsavdelningar – förbättrar behandling, livskvalitet och resultat

💡 Förlossningsavdelningar – stimulerar olika faser av födseln och försäkrar en säker atmosfär

Sjukhuset står klart till nästa sommar, och Chromavisos specialister följer hela processen noga. Just nu samarbetar vi med lokala installatörer för att säkerställa en optimal installation.

Tack för att utmärkt samarbete hittills, Arne Debess, Bogi Dam Jacobsen och Tormóður Stórá.

 

Ljuslösningen är baserad på forskning och evidens från:

  • Professor Claus Martiny, Psykiatriskt Center Köpenhamn
  • Doktor Anders West, Stroke Rehabiliteringsavdelning, Rigshospitalet
  • Doktor Tone Henriksen, Akutpsykiatrisk avdelning, Valen Sjukhus
  • Erfarenheter och utvärderingar av förlossningsenheten vid Sjukhus Lillebælt och Aarhus Universitetssjukhus
  • Användarundersökningar och utvärdering som inkluderar +400 sjuksköterskor/läkare/undersköterskor som använder Chroma Zenit Dygnsrytmljus dagligen i arbetet
  • Erfarenheter från över 120 sjukhus med Chromavisos hälsofrämjande belysning

Se också