Menu

Ti nye højteknologiske stuer på Roskilde Sygehus

12-01-2009

Roskildes ti topmoderne operationsstuer stod klar til at blive taget i brug i efteråret 2008. Samtlige stuer er indrettet med nyt højteknologisk udstyr, herunder Ergonomisk Lys.

Ergonomisk Lys på den nye Operationsgang i Roskilde
Roskilde Sygehus er med sine ti nyrenoverede operationsstuer for alvor rykket ind i den teknologiske tidsalder. Udvidelsen til fem high-tech stuer og fem moderne stuer, der alle er indrettet med Ergonomisk Lys, har øget kapaciteten for større og mere avancerede operationer på operationsgangen. Anæstesi afdelingen forestår driften og stiller operationsstuerne til rådighed for specialerne efter behov.

Operationsstuerne er indrettet i eksisterende bygninger, og hele projektet blev startet ultimo 2006. Stuerne er løbende taget i brug, men først med endelig bestykning hen over tredje og fjerde kvartal 2008, efterhånden som de blev udstyret med Olympus high-tech totalløsninger og Ergonomisk Lys. Den nye operationsgang er fleksibelt opdelt med 2 high-tech stuer til Gynækologi, 1 high-tech og 1 moderne stue til Urologi, 1-2 high-tech stuer til Gastrokirurgi og 3-4 moderne stuer til Plastikkirurgi.

Overlæge ved anæstesiafdelingen Niels Hangaard oplever Ergonomisk Lys som bredt anvendeligt for alle personalegrupper. Han fremhæver den fleksible brug, og han er af den opfattelse, at kirurger inden for alle områder vil kunne få gavn af den zoneopdelte lyssætning.

Ifølge Kaj Johansen fra Århus Artikekterne, der har fungereret som koordinator på projektet i Roskilde, bidrager Ergonomisk Lys til at forbedre arbejdsmiljøet på operationsstuerne fordi personalet tydeligere kan se, hvad de laver – og derfor får større udholdenhed. Kaj Johansen pointerer, at nyrenoverede eller nyopførte afdelinger ofte har lettere ved at tiltrække god arbejdskraft fordi ny teknologi virker positivt på rigtigt mange.