Menu

Ergonomiskt Ljus på Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm – Projekt Chopin – är ett pionjärprojekt på totalt 29 000 kvadratmeter. Chromaviso Ergonomiskt Ljus har varit med i projektet som en nyckelfärdig lösning sedan starten. Systemet är nu redo att börja användas på 30 olika operationssalar med specialiteter inom bland annat titthålskirurgi, ERCP, angiografi, bilddiagnostik, ultraljud och röntgen.

Chromaviso håller just nu på att utbilda personalen och göra de sista finjusteringarna i systemet för att säkerställa nöjdhet och kvalitet.