Menu

Døgnrytmelys skaber mere kvalitet for patienter og personale på alderspsykiatrisk afdeling på Diakonhjemmet

Som følge af en renovering på Diakonhjemmet sygehus fik alderspsykiatrisk afdeling sidste år implementeret døgnrytmelys fra Chromaviso. Det har siden vist sig at være en stor gevinst for både personale og patienter, som oplever effekten af det sundhedsfremmende lys hver dag.

På alderspsykiatrisk afdeling på Diakonhjemmet er der 12 sovepladser, og her udreder og behandler man lidelser for personer over 65 år. På afdelingen er patienterne indlagt med affektive lidelser, psykoselidelser, forvirringstilstande og kognitivt svigt. Fælles for alle patienterne er, at de har behov for struktur, ro, hvile og omsorg i deres hverdag, og på afdelingen oplever man, at døgnrytmelyset har en positiv effekt på patienterne.

Lyset er en stor bidragsyder til, at det opleves terapeutisk at være på afdelingen

Lena Haukland-Haugen, assisterende enhedsleder på afdelingen

 

Hun tilføjer, at patienterne selv giver tilbagemeldinger på lysets påvirkning, og personalet kan også mærke, at natten forløber roligere end før man fik døgnrytmelys. Det gælder særligt de personer, som ikke kommer så meget ud og er i de skærmede områder. Det er samtidig her, de forskellige indstillinger bruges mere bevidst, som f.eks. beroligende lys og aktivitet, når der er behov for det. De beroligende lysindstillinger får patienterne til at falde til ro, og har en positiv indvirkning på patienterne.

”Det opleves som om, at hverdagen er bedre for mange af personalet”

På afdelingen er det ikke kun patienterne, der får glæde af døgnrytmelyset. Ifølge Lena Haukland-Haugen oplever mange medarbejdere blandt andet, at de sover bedre efter en aftenvagt med døgnrytmelys på arbejdspladsen.

”Vi mærker hvordan det påvirker os, som arbejder her og også patienterne. Personalet giver tilbagemelding på, at de er mere oplagte efter en dagvagt, og det er lettere at falde til ro efter en aftenvagt”, siger hun. Arbejdskvaliteten på stedet er også blevet forøget, hvor personalet tidligere oplevede udfordringer med hovedpine som nu, med døgnrytmelyset er reduceret.

”Det opleves som om, at hverdagen er bedre for mange af personalet. Vi er meget glade for lyset, det gør en stor forskel” tilføjer Lena Haukland-Haugen og fremhæver den forbedret arbejdshverdag som et argument for, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have døgnrytmebelysning på stedet.

Stiller krav til teknologien

For at få maksimalt udbytte af døgnrytmelyset, stiller det store krav til kvaliteten af teknologien, og det er prioriteret højt hos Chromaviso. De mere rolige nætter på afdelingen er et resultatet af, at lyset tager hensyn til kroppens naturlige døgnrytme. Det sker gennem biologisk mørke, som kræver, at lyset kan komme ned i 1800 Kelvin med maks. 1% af det blå lys. Samtidig skaber de langsomme, glidende overgange et naturligt lys og har en stor effekt på personale og patienter. Lena Haukland-Haugen vurderer også, at døgnrytmelyset har medført, at de nu bruger færre ressourcer og penge på medicin og ekstra personel om natten.

Vi mærker hvordan det påvirker os, som arbejder her og også patienterne. Personalet giver tilbagemelding på, at de er mere oplagte efter en dagvagt, og det er lettere at falde til ro efter en aftenvagt

Lena Haukland-Haugen, assisterende enhedsleder på afdelingen