Menu

Ergonomisk Lys på Afdelingen for Røntgen og Skanning i Vejle

Med specialtilpasset lys og betjeningsunivers til både ultralyd, betjenings- og beskriverrum, gennemlysnings- og stikkerum har afdelingen for røntgen og skanning forbedret arbejdsmiljøet for personalet og skabt beroligende rammer for patienterne.

Vejle Sygehus

”Vi arbejder i mange timer foran skærmen, så her fik vi muligheden for at gøre noget for arbejdsmiljøet. Vi har kolleger, som fortæller om mindre træthed og mindre hovedpine efter indførelsen af det nye lys,” forklarer ledende overlæge, Torben Sørensen.

Med Ergonomisk Lys har afdelingen fået mulighed for at bruge farvede og hvide lysindstillinger, som er special-designet til afdelingens behov og arbejde.

Det farvede lys fremhæver kontraster og detaljer i billederne. Lyset er tilpasset vores forskellige radiologiske procedurer her på afdelingen

Jens Thagaard, projektleder og specialeansvarlig radiograf

Fleksibelt og intuitivt
Lyset betjenes via et intuitivt betjeningspanel på væggen.

”Lysindstillingerne giver en dynamik på stuen, og patienten oplever et naturligt flow i proceduren. Samtidig kan personalet variere lyset henover arbejdsdagen. Det er meget fleksibelt og let at betjene,” forklarer Jens Thagaard.

Vejle radiologisk
Vejle radiologisk
Vejle radiologisk
Vejle radiologisk

Rådgivning og specialtilpasning
Løsningen er resultatet af en nøje tilrettelagt proces, hvor Chromaviso i flere omgange har været i dialog med personalet på afdelingen for at kortlægge deres behov og arbejdsgange. Chromaviso har rådgivet om lysdesignet på rumkategori og specialdesignet lyszoner til de enkelte arbejdsstationer og funktioner i rummet.

Betjeningen er ligeledes skræddersyet til det radiologiske univers, og afdelingen har selv været med til at udvikle intuitive ikoner og tekster.

Ultralyd
Patienten modtages i et varmt lys, som skaber ro på stuen. Selve scanningen foregår i et beroligende rosa lys, som fremhæver de grå toner i billedet. Det hvide lys bruges til rengøring og akutte situationer.

Betjenings- og beskriverrum
Ergonomisk Lys inddeler rummet i forskellige lyszoner således, at lyset tilgodeser det arbejde, der udføres på de forskellige arbejdsstationer. Flere indstillinger gør det nemt for personalet at skifte lyset afhængigt af billedet på skærmen. Det er muligt at betjene lyset individuelt for hver lyszone.

Jeg bruger mest det grønne lys, når jeg kigger på skærmen. Det er behageligt at være i, og så ser jeg billedet og kontrasterne tydeligere, og jeg kan skrive noter på mit papir. Der er mindre genskær, og den grå skala i billederne står bedre frem

Martin Busk, overlæge hjerteafdelingen
VejleSygehus5491
VejleSygehus5489
VejleSygehus5492
VejleSygehus5471

Vejle Sygehus

Gennemlysnings- og stikkerum
I gennemlysningsrummet varierer opgaverne, og flere faggrupper skal tilgodeses samtidig. Derfor er zoneinddelingen i lyset vigtig. Under røntgen hjælper det specialtilpassede røde lys over lejet til at se skærmbilledet tydeligere, mens radiografen har behov for hvidt lys til klargøring. Under intervention er der behov for en god hvid belysningszone over lejet, mens den øvrige belysning er beroligende for patienten.

I Stikkerummet lyser et specialdesignet venflon lys, som fremhæver blodårerne.

Brugerne har ønsket Ergonomisk Lys fra start, og de bruger det hele tiden. Det gavner dem, og de er meget tilfredse med det. Vi har ikke haft nogen problemer med løsningen – det virker bare. Chromaviso har løbende rådgivet os og håndteret undervisningen rigtig godt

Erik Hansen, Projektchef på Sygehus Lillebælt
VejleSygehus5545
VejleSygehus5520
VejleSygehus5537
VejleSygehus5486

Nøglefærdig løsning
Chromaviso har programmeret og kalibreret lyset for at sikre, at farverne fremstår optimale i forhold til rumforhold, mindsket refleksion på skærme osv.

Efter ibrugtagning har Chromaviso finjusteret lyset ud fra de første erfaringer og ønsker.

Løsningen indeholder en række integrationer til andre systemer, fx. gennemlysningsfunktionen i gennemlysningsrummet, samt en række avancerede features såsom glidende i overgangene fra det blide lys til det kraftige lys.

Vejle Sygehus

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også