Menu

Circadian Light installations

This map provides an overview of existing Chromaviso installations with Ergonomic Circadian Lighting.

Below, you can search for installations within your field or in your local area by typing in the hospital name, field or speciality and department.

Find installations

Hospitals Area/specialty Department Location/room Country
Albertshøj Plejecenter 30 boliger + gangarealer + fællesrum Danmark
Tingstedet Plejehjem 1 fællesområde Danmark
Væksthuset Tebstrup Gange + 2 boliger Danmark
Hedevej Plejecenter fællesrum, dagligstue, welnessrum, gangareal
Grønlykkeparken 2 etager, gange + fællesrum, 2 x 6 toiletter i boliger
Rosenlunden Plejecenter Stimulistue
Hybyhus Plejecenter Fællesrum + 4 boliger
Lille Strandhøj Plejehjem Gang + 12 boliger Danmark
Østervang Plejecenter Gange + ophold Danmark
Gentofte Plejecenter 2 etager, gang + fællesrum
Gildhøjhjemmet 2 etager, gange + fællesrum Danmark
Rosenvang Gangarealer og opholdsrum Danmark
Frejasvænge 2 x fællesrum inkl. gang Danmark
Ålholmhjemmet Afd. E & F, Gange, Køkken opholdsrum
Kongebrocenteret Christiansfeld 10 boliger + personalerum
Fremtidens Plejehjem i Randers 4 bo-enheder/afdelinger (60 boliger+fællesarealer og gange) Danmark
Lundtofte fremtidig plejehjem 12 boliger + fællesarealer & køkken + gangareal Danmark
Demens Plejehjemmet Skovgården, Hadsund Stimulirum
Klinkby Bo- og Dagcenter Hybenhaven 8 plejeboliger
Albertshøj Plejecenter Danmark
Psykiatrisk Center København Danmark
Frejasvænge Danmark
Eksjö Sjukhus Sverige
Värnamo sjukhus Sverige
Østervang Plejecenter Danmark
Gildhøjhjemmet Danmark
Ålholmhjemmet gange og fællesarealer
Gentofte Plejecenter
MANA
Hybyhus Plejecenter
Rosenlunden Plejecenter
Klinkby Bo- og Dagcenter Hybenhaven
Lille Strandhøj Plejehjem Plejehjem Danmark
Demens Plejehjemmet Skovgården, Hadsund
Møllevangens Plejehjem Agerskov
Fremtidens Plejehjem i Randers pleje Danmark
Hvidovre Hospital intensiv 2 Danmark
Hvidovre Hospital lunge/ hjerte intensiv Danmark
Plejecenter Sønderskovhus Pleje/ demens Danmark
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Psykiatri Psykiatri stuer, opholdsrum Danmark
Glostrup Hospital Neurologisk Apopleksienheden N35 Danmark
Sygehus Thy-Mors Thisted Almen Intensiv Intensiv-afsnit Danmark
Hudiksvalls Sjukhus IVA og UVA Sverige
Karlstad Sjukhus UVA CSK hus 60 Sverige
Karlstad Sjukhus COP CSK hus 60 IVA og Intermediær IVA Sverige
Hvidovre Hospital Intensiv Intensiv 27 og 29 Danmark
Rigshospitalet Gang areal Rheumatologisk afd. 3092 Danmark
Rigshospitalet Neuro Intermediær intensiv NiMA Afd. 2094 Overvågning Danmark
Rigshospitalet Neuro intermediær intensiv NIMA Afd. 3092 og 3094 12 sengepladser Danmark
Rigshospitalet Kardiologisk Intensiv, 2 overvågning KIA afd. 2143 14225 Danmark
Rigshospitalet Kardiologisk Intensiv, plejeområde KIA afd. 2143 Danmark
Rigshospitalet Kardiologisk Intensiv, 9 sengepladser KIA afd. 2143 14225 Danmark
Rigshospitalet Neurointensiv, overvågningsrum NIMA Afd. 3092 9361 Danmark
Rigshospitalet Neurointensiv, 12 intensiv pladser NIMA Afd. 3092 9355-87 Danmark
Rigshospitalet Neurointensiv, ophold/spiserum NIA Afd. 3091 9360 Danmark
Rigshospitalet Neurointensiv, overvågningsrum NIA Afd. 3091 9320 Danmark
Rigshospitalet Neurokirurgisk Brainlab NIA afd. 3091 9322-9332 Danmark
Rigshospitalet Kardio intensiv Lille og MEGA obs. Overvågning og sengepladser Danmark
Regionshospitalet Hammel Neurocenter Neurorehabilitering Tidlig Klink 5 Danmark
Regionshospitalet Hammel Neurocenter Neurorehabilitering Tidlig Klink 6 Danmark
Regionshospitalet Hammel Neurocenter Neurorehabilitering Tidlig Klink 9 Danmark
Regionshospitalet Holstebro Intensiv Intensiv 302 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade Intensiv Neurokirurgisk Sengestue NSA 8 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade Intensiv Neurokirurgisk Sengestue NIA 5 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade NIA gang, depoter, toiletter og personalerum Danmark
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade Intensiv Neurokirurgisk Personaleovervågningsrum 1+2 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade Intensiv Neurokirurgisk NIA, 9 sengepladser 2+3+4 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade Intensiv Neurokirurgisk NIA, 3 sengepladser 1 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Skejby ITA 1 overvågningsrum voksen ITA G1 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Skejby ITA 4 voksenstuer ITA 9+10+11+12 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Skejby ITA 1 overvågningsrum børn ITA H1 Danmark
Aarhus Universitetshospital, Skejby ITA 4 børnestuer ITA 1+2+3+4 Danmark