Menu

Temadag om døgnrytmelys

Chromaviso afholder løbende præsentationer og oplæg om nyeste forskning, viden og erfaringer med døgnrytmelys.

Vi planlægger at afholde en række gå-hjem-møder/ morgenmøder i Danmark, Sverige og Norge i løbet af 2018 og 2019. Her vil vi komme ind på områder som:

  • Nyeste forskning i døgnrytmelys – hvilken effekt har det?
  • Nyeste viden og erfaringer fra vores +1500 installationer – bl.a. brugerundersøgelser og praksis evidens
  • Lys i plejen – hvordan skal man gribe det an, hvad er udfordringer og hvordan kan lys bidrage?
  • Lys i psykiatrien – hvordan kan lys bidrage til en bedre behandling, reducere tvang og forbedre arbejdsmiljøet for personale

Vores arrangementer henvender sig både til arkitekter, rådgivere, personale i plejen/ psykiatrien/ somatikken samt beslutningstagere. Vi tilpasser oplæggene ud fra de henvendelser/ ønsker vi får og den konkrete målgruppe.

 

Skriv dig op til vores næste arrangement
Skriv dig allerede i dag op til et af vores arrangementer ved at sende en mail til [email protected]

 

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også