Menu

Pleje og demens

I stigende omfang skal plejesektoren skabe trygge rammer for demente borgere og oplever i den sammenhæng, at det kan være svært at løse opgaven indenfor eksisterende rammer.

Rosenvang plejehjem døgnrytmelys

Der er stigende udfordringer med urolige og på anden vis uhensigtsmæssig adfærd hos beboerne, som man skal kunne håndtere. Samtidig er forstyrret døgnrytme og søvnforstyrrelser ofte set hos mennesker med demens. Dette skal pleje og demens centre kunne håndtere på en tryg og hjemlig måde.

Lys med positiv og sundhedsfremmende effekt
Disse udfordringer har Chromaviso arbejdet med og været med til at udvikle en række løsninger som i dag er installeret og testet på danske pleje og demens centre. Chromaviso er specialiseret i lys og dets positive og sundhedsunderstøttende effekt på mennesker. Lige netop i relation til demens er der både international og national evidens, der beskriver den gavnlige effekt lyset har i forhold til at berolige, støtte og motivere til en bedre og mere harmonisk hverdag.

Muligheden for at bruge lyset til at understøtte beboernes trivsel er spændende. Nogle beboere er passive, og her tænder vi for vores Aktivitetslys for at gøre dem mere aktive. For eksempel inden måltider, så de også får lyst til at spise mere. Omvendt kan vi med vores Hyggelys få beboere til at falde til ro og slippe angst og uro. Vi kan berolige dem, der evt. er på vej i delir

Conny F. Christensen, leder, Lokalcenter Sønderskovhus

Chromaviso har udviklet to koncepter som anvendes i plejesektoren – Stimulistuen og Døgnrytmelys.

Stimulistuen
Stimuli-stuen bygger på anerkendte metoder som lysterapi, snoezelen og sanseterapi, og kombinerer erfaringerne herfra med nye muligheder i form af en et integeret set-up med tv-skærm, indhold i form af musik og lyde, film og billeder samt terapilys.  Det er muligt at transformere rummet til en hvilken som helst lokation – en kirke, en båd, en strand eller en skov.  Stimuli-stuen fremstår som en hyggelig stue uden fokus på de tekniske installationer.

På væggen hænger en enkelt touch-skærm, hvorfra man kan styre både lyd, lys og film. Det betyder, at man altid kan tilgå styringen, uden fare for at en fjernbetjening bliver væk eller går i stykker. Rummet er belyst vedhjælp af terapilys, som kan indstilles til at understøtte den stemning og aktivitet som foregår i rummet. Lyset er fuldt integreret med lyd og billeder, men kan også styres alene fra touch skærmen.

 

DemensCenterA¦èrhus 32
DemensCenterA¦èrhus 33
DemensCenterA¦èrhus 34
DemensCenterA¦èrhus 35

 

Resultaterne taler deres helt eget sprog i forhold til at stimuli-stuen har en gavnlig effekt på svært demente – resultaterne er baseret på observationer af 46 borgere over en periode på 4 måneder på Demens Centrum Aarhus.

Resultater af stimulistuen

 • 100 % af borgere med nedsat stemningsleje oplevede positiv effekt af opholdet i stimuli-stuen.
 • 93 % af borgere som var meget passive, oplevede de at blive mere vågne og aktive af stimuleringen. Oplevelsen af tristhed forsvandt i kortere eller længere tid.
 • 86% af borgere med vrede og udadreagerende adfærd har der været effekt
 • 83 % af borgere med fysisk og psykisk uro (indbefattet vandring og råben) har sanserummet haft positiv effekt på
 • 75% af borgere som var dørsøgende sås effekt
 • 63% af borgere med søvnproblemer og døgnrytmeforstyrrelser oplevede man positiv effekt – at de kunne falde til ro og i søvn i stimuli-stuen.

 

Chromaviso Døgnrytmelys

Lyset har en afgørende indvirkning på menneskers velvære og sundhed. Lysets rytme over dagen har en central betydning for vores søvnmønster og afledt af dette en direkte indvirkning på vores fysiske og mentale velvære.[i]  I forhold til demente har et styret døgnrytmelys forløb en styrkende effekt på søvnmønsteret og afledt af dette en positiv indvirkning på områder som bl.a. depression og agitation[ii].

Vi har fået et lys som passer til vores beboeres behov. Vi kan vælge imellem to døgnrytmer – enten A eller B. Det er fordi flere af vores beboere ønsker at sove længe og har brug for den ekstra søvn

Conny F. Christensen, leder, Lokalcenter Sønderskovhus

Chromavisos Døgnrytmelys er et automatisk styret lys, som understøtter den naturlige døgnrytme hos borgere og personale. Belysningen smelter naturligt sammen med lyset udenfor: Det står op med solen, er kraftigst midt på dagen og om natten tændes et specialdesignet bredspektret natlys. Specielt lysets sammensætning om natten har en kraftig indvirkning på nattesøvnen. Det er afgørende at natlyset er blåtfrit for ikke at forstyrre processen omkring det vigtige søvnhormon melatonin.

Lyset har flere ergonomiske lysindstillinger, som er tilpasset afdelingens behov og aktiviteter. Lyset betjenes nemt via brugervenlige betjeningspaneler – enten som touch skærm eller trykknap.

 

PlejeCenterLystrup20945

 

Chromavisos Døgnrytmelys er en energieffektiv løsning, hvor elforbruget skal ses over 24 timer. Lyset er kraftigere end normalt om dagen for at opnå en fysiologisk effekt. Det specialudviklede natlys bruger derimod væsentligt mindre energi end konventionelle installationer. Samlet bruger lyset 1,8 W/m2 på de store arealer, når lyset kører konstant. Derudover anvendes bevægelsessensorer for at bringe energiforbruget endnu længere ned.

 

Fordelene ved Chromaviso Døgnrytmelys er:

 • Der skabes en styret og harmoniseret døgnrytme blandt borgere og bevidstheden om ”nu skal jeg sove” øges. Dette letter aften- og nattepleje.
 • Det blåtfri nattelys sikrer at patienter, der vågner om natten og begynder at vandre, ikke får forstyrret deres melatonin proces og hurtigere kan falde til ro igen
 • Bedre søvn om natten sikrer mere veloplagte og friske borgere i.e. reduceret agitation og depression
 • Personale, som arbejder om natten, finder nemmere hvilke og søvn efter endte nattevagter og undgår risiko for brystkræft
 • Lyset følger automatisk døgnrytmen og ved specielle behov, som pleje eller arbejdssituationer ex. om natten kan lyset nemt styres særskilt rum for rum.

 

[i] Dette beskrives nærmere indenfor Chrono-biologiens arbejdsfelt

[ii] Tailored lighting intervention improves measures of sleep, depression, and agitation in persons with Alzheimer’s disease and related dementia living in long-term care facilities. Maria G. Figueiro et all. Dove press, Clinical Interventions in Aging p- 1527-1537.

 

 

Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også