Menu

Anæstesiologisk Intensiv

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Aarhus Universitetshosiptal Skejby var de første til at gøre brug af Chromavisos Døgnrytmelys tilbage i 2009.

Anæsteiologisk Intensiv Afdeling er en klinisk serviceafdeling, der leverer mange forskelligartede ydelser. Afdelingen har omkring 350 medarbejdere, herunder læger og sygeplejersker, anæstesisygeplejersker, intensivsygeplejersker, operationssygeplejersker (i Dagkirurgisk Afsnit), sosu-personaler, sekretærer, og dertil en tværgående stabsfunktion.

I afdelingens intensive afsnit, behandles børne- og voksenpatienter med svære, akutte sygdomme. Patienterne kræver intensiv behandling, overvågning og pleje i alle døgnets 24 timer. I det intensive hjerteopvågningsafsnit observeres nyopererede hjertepatienter.

Afdelingens anæstesiafsnit leverer anæstesiologiske ydelser, primært ved urinvejskirurgiske, hjerte- lunge- karkirurgiske og gynækologisk-obstetriske operationer, ved scanninger, samt postoperativ smertebehandling i afdelingens opvågningsafsnit.

Anæsteiologisk Intensiv Afdeling på Aarhus Universitetshospital Skejby forbereder klinisk forskning, der omfatter Chromavisos Døgnrytmelys.

Overlæge Ole Viborg, Anæstesiologisk Intensiv afdeling, Aarhus Universitetshospital Skejby
Kontakt en Chromaviso-medarbejder

Se også