Menu

Klinisk evidens: Døgnrytmelys reducerer træthed

Døgnrytmelys reducerer træthed hos apopleksipatienter indlagt til rehabilitering i mere end 2 uger.
Omkring hver tredje patient lider af svær træthed og udmattethed under indlæggelse for blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi).

Et år efter apopleksien er træthed en stor gene hos 50% af patienterne. Trætheden er relateret til dårlig rehabiliterings-outcome og nedsat funktionsevne blandt apopleksipatienter. Efter indlæggelsen er det associeret til generel dårlig livskvalitet og sundhedsrelateret livskvalitet.

Et dansk forskningsprojekt ved Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, har siden 2013 gennemført et klinisk og randomiseret studie for at undersøge, om døgnrytmelys har betydning for apopleksipatienter indlagt til rehabilitering forhold til en række parametre, herunder træthed, søvn, døgnrytmemarkører, kognitive evner, angst og depression.

Studiet viser, at døgnrytmelyset modvirker eller effektivt behandler træthed opstået i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen.

Anders West, Læge

Forskningsgruppen og driftsafdelingen fra Rigshospitalet Glostrup har i samarbejde med lysvirksomheden Chromaviso udviklet et døgnrytmelys, som er designet til at kunne opretholde den naturlige døgnrytme ved at efterligne solens naturlige lys over døgnet og dermed skabe den nødvendige sammensætning af lysskift og mørke i løbet af døgnet.

Resultater på træthed
De første resultater blev præsenteret på International Stroke Conference i USA, 2017. De viser en signifikant reduktion af depression. Nu er resultaterne på træthed klar og blev præsenteret på European Stroke Organisation Conference i Prag i 2017.

Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet ved et rehabiliteringsforløb over to uger.

Anders West, Læge

Her blev fremlagt, at patienter der lå på afsnittet med døgnrytmelys oplevede signifikant mindre træthed end patienterne fra kontrolafsnittet.

Patienterne fik målt deres træthed ved indlæggelsen, samt ved udskrivelse efter minimum 2 ugers indlæggelse. Epworth Sleepiness Scale (ESS), Multidimensional Fatigue Inventory questionnaire og Rested Statement and Visual Analog Scala for fatigue blev benyttet.

”Studiet viser, at døgnrytmelyset modvirker eller effektivt behandler træthed opstået i forbindelse med blodprop eller blødning i hjernen. Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet ved et rehabiliteringsforløb over to uger,” forklarer Anders West, Rigshospitalet Glostrup.

Ikke-medicinsk stimulation
Forskningen har hidtil ikke kunne forklare den træthed som apopleksipatienter oplever. Trætheden antages at skyldes hjerneskaden, og ikke kun nødvendigvis den dårlige søvn som størstedelen af patienterne oplever.

Dette studie i døgnrytmelys er det første ikke-farmakologisk randomiseret studie med en kontrolgruppe, som viser en effekt af en ikke-medicinsk stimulation i forhold til træthed på apopleksipatienter.

Træthed-Flow

 

Fakta om projektet
Rigshospitalet Glostrup og Aarhus Universitetshospital gik i 2013 sammen med virksomheden Chromaviso om at udvikle og dokumentere et forskningsbaseret døgnrytmelys. Det er et tværfagligt, offentligt-privat samarbejde med støtte fra Markedsmodningsfonden.

Om døgnrytmelyset
Lysløsningen i forskningsprojektet hedder Chromaviso Døgnrytmelys og er udviklet af den danske sundhedsteknologiske virksomhed Chromaviso i samarbejde med forskere og det kliniske personale på Rigshospitalet Glostrup og Aarhus Universitetshospital. Det er baseret på en kombination af indsigt i den kliniske hverdag, viden om lysets påvirkning på mennesker og kompetencer inden for døgnrytmeprodukter og teknologi.

Døgnrytmelyset indeholder en lysprotokol, som skaber den naturlige og faste rytme mellem lys og mørke i løbet af døgnet for at sikre en sundhedsfremmende fysiologiske effekt, den stabile døgnrytme og rette balance mellem søvn og vågenhed. Derudover indeholder døgnrytmelyset situationsbestemte lysindstillinger til forskellige aktiviteter og behov. Et blåtfrit natlys gør, at alle kan færdes sikkert og løse forskellige opgaver, uden at døgnrytmen påvirkes negativt.

Døgnrytmelyset er et automatisk styret lys, som forandrer sig i løbet af døgnet, som det naturlige lys udenfor. Det står langsomt op som solen om morgenen, er kraftigst midt på dagen og om aftenen starter et varmt natlys uden de blå farver, som kører hele natten på gange og kontorer, mens der er mørkt på sengestuerne.

Om forskningen på Rigshospitalet Glostrup
Forskningsprojektet undersøger effekten af døgnrytmelyset på rehabiliteringspatienter på Apopleksienheden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet Glostrup i forhold til:

 • Søvn
 • Træthed
 • Døgnrytmemarkører
 • Kognitive evner
 • Depression

Det er et randomiseret klinisk studie med 90 patienter med både intervention og kontrol.  Resultaterne offentliggøres løbende i 2017 som et Ph.d. projekt af læge Anders West. Første resultat udkom på International Stroke Conference, i Houston, Texas, som viser en signifikant effekt i forhold til at reducere depression. På European Stroke Organisation Conference i Prag, udkom de næste resultater som viser en signifikant effekt i forhold til reduktion af træthed samt en signifikant effekt på døgnrytmemarkører.

Glostrup-1
Glostrup-2

 

Partnere:

 • Chromaviso (Industri), Adm. dir. Anders Kryger
 • Driftsafdelingen, Glostrup Hospital (Drift), Centerchef Morten Christiansson
 • Enhed for klinisk Apopleksiforskning, Neurologisk afd. Glostrup Hospital (Klinik), Klinisk forskningslektor, overlæge dr. med Helle K. Iversen

Øvrige samarbejdspartnere:

 • Dansk Center for Søvnmedicin (Region Hovedstaden), Professor, overlæge dr. med. Poul Jennum
 • Klinisk Biokemisk Afd. (Region Hovedstaden), Overlæge Ph.d. Henriette Sennels
 • Radiologisk Afd. (Region Hovedstaden), Overlæge Frauke Wolfram
 • Øjenafdelingen (Region Hovedstaden), Senior Forsker Ph.d. Birgit Sander
 • Fysio- og Ergoterapiafdelingen (Region Hovedstaden), Nora Holmegaard Beckman

 Støtte:

 • Markedsmodningsfonden
 • Region Hovedstaden
 • Alle ovenstående afdelinger fra Rigshospitalet.
Kontakt en Chromaviso-medarbejder