Menu

Forskning i Chromaviso Døgnrytmelys og praksis evidens

Chromavisos lyskoncepter og kompetencer er dokumenteret i adskillige forskningsprojekter. Samtidig arbejder vi systematisk med brugerundersøgelser og praksis evidens. Som døgnrytmeeksperter er vi i stand til hele tiden at yde en kompetent rådgivning og sikre vores kunder en optimal, evidensbaseret løsning.

Få et overblik over de forskellige forskningsprojekter her:

Kliniske studier:

Rigshospitalet Glostrup – patienter
Apopleksienheden på Rigshospitalet Glostrup har siden 2013 forsket i effekten af Chromaviso Døgnrytmelys på +90 patienter indlagt til rehabilitering i mere end to uger i forhold til en række forskellige faktorer som træthed, søvn, depression, angst, restitution, døgnrytmemarkører, kognitive evner mv. Resultaterne offentliggøres løbende i 2017 og 2018 af Ph.D., læge Anders West i samarbejde med en tværfaglig ekspertgruppe.

Følgende resultater er offentliggjort:

”Fremover bør døgnrytmelyset overvejes som en del af behandlingsmiljøet”

Anders West, læge, Ph.D. Rigshospitalet

Læs mere om baggrunden for projektet her.


Aarhus Universitetshospital – patienter
Neurokirurgisk intensivafdeling på Aarhus Universitetshospital har siden 2013 forsket i effekten af Chromaviso Døgnrytmelys som et helhedsorienteret plejemiljø med både lys, lyd, informationsskærm og observation. Effekten undersøges i forhold til faktorer som: søvn, agitation, hukommelse og indlæggelsestid og resultaterne ventes klar i 2018.

”De foreløbige observationer i forhold til effekten af Chromavisos døgnrytmelys er, at patienterne er mere rolige om natten, mindre agiterede og at de forskellige lysindstillinger, som lyskonceptet indeholder uden hvidt lys, betyder, at patienten forstyrres minimalt og ikke vækkes, samtidig med at personalet kan udføre deres plejeopgaver omkring patienten døgnet rundt,” forklarer .

Leanne Langhorn, klinisk sygeplejespecialist, Ph.D, Aarhus Universitetshospital

Læs mere om baggrunden for projektet her.

 

Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital – personale

De to afdelinger på hhv. Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital samarbejder desuden om et studie som skal dokumentere effekten af Chromaviso Døgnrytmelys i forhold til personalet. Her undersøges sygeplejersker med skiftende vagter i forhold til faktorer som søvn, udhvilethed og arbejdsmiljø.

Resultaterne ventes i efteråret 2017.

I dette TV2 klip kan du se og høre mere om forskningen og de første indikationer. Se indslaget her

Personalet scorer, at de er mindre trætte, når de har vagter og de har mere energi.

Helle Iversen, Klinisk forskningsleder, overlæge, Rigshospitalet

 

Psykiatrisk Center København, DTU Fotonik og Copenhagen Trial Unit
Projektet, som hedder ROOM-LIGHT, er ledet af Clinical Associate Research Professor og psykiater, Klaus Martiny, Rigshospitalet. Det er et tværfagligt samarbejde mellem klinikere, forskere og lyseksperter og målet er at udvikle og dokumentere et terapeutisk lyskoncept som skal forbedre behandlingen af patienter indlagt med depression i forhold til faktorer som: indlæggelsestid, medicinforbrug, hurtigere bedring, depressionsgrad, søvn, tolerabilitet.

Projektet har vundet UNESCOs Year of Light Innovationspris for at være det mest innovative og perspektivrige projekt.

Projektet er baseret på et forstudie som dokumenterer en tydelig sammenhæng mellem indlæggelsestid og sollys.

Læs mere om projektet her.

 

Praksis evidens:

Region Syddanmark, CoLab Health og Rehab: Evalueringsrapport: Aabenraa Psykiatri/ døgnrytmelys i psykiatrien

 

A¦èbenra¦èSygehus 72
A¦èbenra¦èSygehus 1

Rapporten er udarbejdet af COLAB Recovery & Rehab, Region Syddanmark. Det er en samlet evaluering af døgnrytmelyset på regionens tre psykiatriske afdelinger med døgnrytmelys – leveret af forskellige leverandører. Formålet med rapporten er at afdække den oplevede effekt af døgnrytmelyset på medarbejdere og patienter samt give et billede af den samlede oplevelse, såvel på hver afdeling som på tværs af afdelinger.

Resultatet af rapporten blev offentliggjort d. 20. januar 2017 og viser:

 • Både medarbejdere og patienter vurderer at Chromavisos Døgnrytmelys har en effekt if. at fremme den naturlige døgnrytme og søvnkvalitet, det er behageligt at opholde sig i, det skaber mere ro og en hyggelig stemning om aftenen.
 • Chromavisos Aabenraa installation får rosende ord med på vejen for implementering og den høje tilfredshed og effekt på søvn og trivsel.
 • Chromavisos blåtfri natlys anbefales pga. den gode effekt på søvn, lyskvaliteten og farvegengivelse.

Rapporten findes på Region Syddanmarks hjemmeside: https://www.regionsyddanmark.dk/wm496648#punktnavn9. 

Se klip fra TV Syd her som summerer op – filmet i Aabenraa her http://www.tvsyd.dk/nyheder/24-01-2017/1930/psykiatriske-patienter-og-personale-har-forbedret-dognrytmen-med-intelligent?autoplay=1#player

 

DemensCentrum Arhus/ Aarhus Kommune
DemensCentrum Aarhus arbejder aktivt med stimuli i en ny kombination af både lys, lyd og billeder til at berolige udad-reagerende demensramte borgere. Resultater af analyse af brugen af ny Stimulistue viser, at det sansestimulerende lys gør en markant forskel i forhold til:

 • Forbedret stemningsleje
 • Mere vågne og aktive
 • Effekt på vrede og udadreagerende borgere
 • Effekt i forhold til borgere med fysisk og psykisk uro
 • Effekt på dørsøgende borgere
 • Effekt i forhold til søvnproblemer
 • Øger nærvær og glæde.
Violet lys stimulistue
grønt lys stimulistue
orange lys stimulistue
hvidt lys stimulistue

 

Læs mere om undersøgelsen her. 

 

Lokalcenter Sønderskovhus/ Center for frihedsteknologi, Aarhus Kommune

Lokalcenter Sønderskovhus har installeret Chromaviso Døgnrytmelys i 12 plejeboliger, spisestue, dagligstue og flere aktivitetsrum. I april 2016 blev en brugerundersøgelse blandt det personale, som arbejder på fast basis i døgnrytmelyset gennemført.

13 personaler svarede på spørgsmålene og resultaterne viste:

 • Personalet er meget tilfredse og vil gerne anbefale til andre. De oplever mindre træthed, mere energi, mere ro og mindre ør i hovedet.
 • De forskellige lysindstillinger giver stor værdi. Indstillingerne anvendes af alle personalerne ofte til at berolige og skabe tryghed.
 • Positiv effekt på borgerne. Personalet oplever en effekt på borgerne if. mindre aggression, mindre nattevandring, bedre søvn, bedre appetit og mere energi.
 • Brugervenlig betjening – i alle rum. Personalet vurderer, at betjeningen er nem at bruge, og at det er vigtigt, at lyset kan betjenes fra alle rum.
 • Natlyset vurderes positivt. Nattevagterne ser godt i natlyset, de kan læse og skrive og at det er behageligt at opholde sig i, samt at det skaber tryghed og beroligelse samt mere sagte tale. 2 ud af 3 oplever, at det er nemmere at falde i søvn efter endt nattevagt.

Er du interesseret i at vide mere, er du meget velkommen til at sende Cromaviso en mail på [email protected]

Kontakt en Chromaviso-medarbejder