Menu

Psykiatrien

Ergonomisk Døgnrytmelys anvendes med stor effekt i psykiatrien. Her tilpasses lyset individuelle behov for stimulering af patienterne, og bidrager dermed til at understøtte behandlingen af patienterne. Samtidig skaber de rolige og trinløse overgange i lyset i løbet af døgnet en afslappende og behagelig stemning.

Det nye psykiatriske hospital i Aabenraa blev taget i brug september 2015 – og her anvendes Ergonomisk Døgnrytmelys på 10.000 kvm. – både sengestuer, fællesarealer, sansestimulirum mv. Region Syddanmark valgte at prioritere døgnrytmelys som del af arbejdet med at halvere brugen af tvang og reducere medicinforbruget.

 

 

Se også