Menu

Kardiologisk Intensiv

På Kardiologisk Intensiv afdeling ligger meget udsatte patienter med behov for højt specialiseret pleje og behandling. En del af patienterne er præget af intensiv delir i form af uklar bevidsthed, desorientering, svækket korttidshukommelse og ændret søvnrytme. For disse patienter er en stabil døgnrytme vigtig.  Ergonomisk Døgnrytmelys er programmeret til at følge solens rytme gennem døgnet og er udstyret med et særligt natlys, der ikke forstyrrer produktionen af søvnhormonet melantonin. Samtidig skåner Ergonomisk Døgnrytmelys også afdelingens medarbejdere i nattevagt mod de uhensigtsmæssige påvirkninger af traditionelt kunstigt lys samtidig med, at Ergonomisk Døgnrytmelys giver optimalt arbejdslys til pleje og behandling af patienter og øvrige opgaver.

Kardiologisk Intensiv Afdeling på Rigshospitalet var de første, der fik installeret Ergonomisk Døgnrytmelys.

Afdelingssygeplejerske Charlotte Illum, Kardiologisk Intensiv afdeling, Rigshospitalet

Se også